Chrzest

• Akt urodzenia dziecka (odpis),
• Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
• Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
• Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowanie wiary.
 
 

1-sza Komunia Święta

• Metryka chrztu dziecka.
 

Bierzmowanie

• Metryka chrztu,
• Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
• W przypadku osób starszych-świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 
 

Małżeństwo

• Aktualne, (tj. z datą urodzenia do 3. miesięcy wstecz) metryki chrztu,
• Dowody osobiste,
• Ostatnie świadectwo katechizacji,
• Świadectwo bierzmowania,
• Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
• Zaświadczenie z Urzędu stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne, tzn. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 
 

Pogrzeb Katolicki

• Akt zgonu,
• Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 
 

Zaświadczenia potrzebne do sakramentów wydaje się na podstawie praktykowania wiary we wspólnocie parafialnej.
Sakramenty Święte przyjmuje się we wspólnocie parafialnej.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)