Poniedziałki poświęcone św.Józefowi

Tegoroczne poniedziałki
Wielkiego Postu w naszej Parafii
poświęcone będą św. Józefowi.
W łączno
ści z Mszą św. wspólnie będziemy się modlić
Litanią do św.Józefa.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)