Nowenna do MB Parkowskiej

Na początek:

O Maryjo witam Cię,
o Maryjo kocham Cię,
o Maryjo proszę Cię
błogosław dzieci Swe! /3 razy /

1. Pieśń   „Matko   Parkowska”

 
Najmilsza  Matko  ludzi,  łąk  i  kwiatów
Królowo  wszystkich  światów  i  zaświatów.
 
Tyś  światłem  w  mroku,  tyś  nadzieją  w  smutku
Zakwitasz  w  sercu  jak  lilia  w  ogródku.
 
Najmilsza  Matko!   Najczulsza  obrono!
Pocieszasz  każdą  duszę  zasmuconą.
 
Zbłąkaną  owcę  oddasz  Pasterzowi
Słabe  jagniątko  odbierzesz  wilkowi.
 
Twe  słowa  słodkie  jak  lipcowe  miody
Darzą  pokojem  zwaśnione  narody.
 
Na  łonie  swoim  tulisz  Swego  Syna
To  Twej  radości  i  smutku  przyczyna.
 
Twe  oczy  widzą  nędzę  naszych  grzechów,
Choć  usta  pragną  słodyczy  uśmiechu.
 
Pókiż  będziemy  Twe  Serce  zasmucać?
Znajdować  Ciebie  i  znowu  porzucać?
 
Pókiż  będziemy  niesforni  jak  dzieci
Zmykać  jak  rybki  przez  oko  Twych  sieci?
 
Pókiż  się  będziem  przed  łaską  buntować?
Matko  Parkowska  weź  rękę  i  prowadź!
 
Matko  Parkowska,  słynąca  cudami
Zrób  cud  największy  i  bądź  zawsze  z  nami.
 
Matko  Parkowska,  strzeż  naszego  domu
i  wszystkich  domów  od  grozy  atomu.
 
 

2. Wspólna   modlitwa   do   Matki  Bożej  Parkowskiej

 
Maryjo, Matko nasza i Królowo Świata*  oto my dzieci Twoje przychodzimy  do  Boga  w  Trójcy  Świętej  Jedynego,* Ojca,  Syna  i  Ducha Świętego,*  aby  razem  z  Tobą  wielbić  Go  w  darach  i  przywilejach,  jakie  od  Niego  otrzymałaś,* i  z Twoją  pomocą  przebłagać  Go  za  nasze  winy.*  
Przychodzimy  do  Ciebie,   której  Bóg powierzył niezliczone  skarby  swojej  miłości  i  dobroci,*   aby  dziękować za  Twoje  wstawiennictwo  i opiekę*  i  prosić  Cię  o  pomoc.* 
Przynosimy  Ci  słabość, troski  i  cierpienia nasze,*  abyś  je łaską od Boga otrzymaną  w moc,  radość  i  pokój  przemieniła,* otwórz  nam  zdroje  łaski  i pomóż nam w naszych potrzebach.*
Tyś  Królową  całego  świata*  spraw  zatem: 
niech  dobro  odniesie  zwycięstwo  nad  złem.*   Niech błądzący otrzymają  światło,  a  słabi pokrzepienie.* Niech chorzy uzyskają  zdrowie,  a przygnębieni  pociechę,*  wszystkim zaś uproś wzrost  wiary, nadziei  i  miłości,*   by  nikt  nie odszedł  smutny i zawiedziony  od  Twojego tronu.* 
Niech  królestwo  Twego  Syna  rośnie  w naszych  sercach,* a  Ty  współkróluj  z  Nim  na zawsze  i  błogosław  nam.
Amen.
 

3. Uwielbiajmy   Boga   w   łaskach   i   przywilejach   Maryi!

 
Na wezwania odpowiadamy: „Wielbimy Cię Ojcze, Synu i Duchu Święty!”
 
  w Niepokalanym Poczęciu NMP
  w dziewiczym macierzyństwie Maryi
  w cierpieniu i współudziale Maryi w odkupieniu świata
  we Wniebowzięciu Maryi
  w chwale Królowej Świata, jaką uwieńczyłeś Matkę Słowa Przedwiecznego
 
 

4. Przepraszajmy   Boga   za   grzechy   i   wady   nasze!

 
Na wezwania odpowiadamy: „Królowo Świata przebłagaj z nami Boga!”
 
  za brak wiary i zniewagi Jezusa w Najświętszym Sakramencie
  za oziębłość religijną, brak modlitwy i zaniedbanie udziału we mszy św.
  za alkoholizm, nikotynizm i narkomanię
  za sponiewieranie ludzkiego ciała przez nieczystość i rozwiązłość
  za zabijanie nienarodzonych
  własne przeproszenia
  za grzechy naszej parafii, Ojczyzny i całej ziemi
 
 

5. Składajmy   Maryi   nasze   dziękczynienia!

 
Na wezwania odpowiadamy: „Dziękujemy Ci, Królowo Świata!”
 
  za Twoją matczyną opiekę nad nami
  za tych, którym uprosiłaś nawrócenie
  za uzdrowionych z choroby
  za pocieszonych w strapieniu
  za Twe królowanie w naszej parafii
  własne podziękowania
  za wszystkie łaski, które przez Twoje Serce otrzymaliśmy
 
 

6. Powierzajmy   Królowej   Świata   nasze    troski   i   potrzeby!

 
Na wezwania odpowiadamy: „Prosimy Cię Królowo Świata!”
 
  oddajemy Ci Ojca św., biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice - otocz ich Swoją opieką i uproś łaskę wierności
 
  oddajemy Ci narody pogrążone w ateizmie - rozpal w nich wiarę i miłość do Boga
 
  oddajemy Ci chorych i smutnych - pośpiesz im z pomocą i wzbudź w nich nadzieję i cierpliwość 
 
  oddajemy Ci nasze rodziny - wejdź w nie i pogódź zwaśnionych, połącz rozdzielonych, umocnij miłość i jedność małżeńską
 
  oddajemy Ci młodzież - uproś jej zapał dla dobra i wzbudź liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne
 
  oddajemy Ci siebie - bądź z nami w każdej chwili naszego życia, prowadź nas, błogosław nam, naszej parafii, Ojczyźnie i całemu światu
 
  własne prośby
 

7. Modlitwa   do   Królowej   Świata   w   szczególnie   ważnych potrzebach

 
  dla uczczenia boleści Serca Maryi przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni
Zdrowaś Maryjo…
 
  dla uczczenia boleści Serca Maryi w czasie ucieczki z Jezusem do Egiptu
Zdrowaś Maryjo…
 
  dla uczczenia boleści Serca Maryi trzy dni szukającej zaginionego Jezusa
Zdrowaś Maryjo…
 
  dla uczczenia boleści Serca Maryi spotykającej Jezusa na Drodze Krzyżowej
Zdrowaś Maryjo…
 
  dla uczczenia boleści Serca Maryi stojącej pod krzyżem Jezusa
Zdrowaś Maryjo…
 
  dla uczczenia boleści Serca Maryi trzymającej martwe ciało Jezusa
Zdrowaś Maryjo…
 
  dla uczczenia boleści Serca Maryi przy pogrzebie Jezusa
Zdrowaś Maryjo…
 
Na chwałę i uwielbienie Trójcy Przenajświętszej:
    ‘‘Maryjo, Królowo Świata,  módl się za nami’’ /3 razy/
 

8. Pieśń

O Maryjo, Królowo nasza, weź w opiekę Swoją nas, niech nas odtąd nic nie przestrasza, twierdzą, mocą bądź nam w każdy czas.    /3 razy/

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)