Siódme roraty, 10.12.2014r.

Odpowiedź na poprzednie pytanie:
Gaudete

Pytanie na jutrzejsze roraty:
Kogo lub czego jest symbolem świeca roratnia?

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)