Pytania z pierwszych rorat

1. Jaka polska błogosławiona patronuje nam w czasie tegorocznych rorat?

2. Jakiemu ruchowi patronuje ta błogosławiona?

3. Którą rocznicę śmierci tej błogosławionej obchodziliśmy w tym roku?

Odpowiedzi na pytania wpisujemy na serduszkach i przynosimy je na jutrzejsze roraty :)

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)