Ósme roraty, 11.12.2014r.

Odpowiedź na poprzednie pytanie:
Roratka jest symbolem Maryi Panny.

Na jutrzejsze roraty Waszym zadaniem jest wypisanie trzech proroków ze Starego Testamentu. Poproście o pomoc Waszych Rodziców :)

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)