Ogłoszenia Parafialne na VI Niedzielę Wielkanocną, 5.05.2013

1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2. Jutro, w poniedziałek, 6 maja, obchodzimy święto Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej.
 
3. Jednocześnie tego dnia rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili i Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Jeśli nie w inny sposób, to przynajmniej poprzez żarliwą modlitwę prośmy naszego Ojca w niebie o sprawiedliwy podział plonów ziemi, aby ludzie nie umierali z głodu.
 
4. W środę, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisław o wstawiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.
W tym dniu także odpust w Pruścach o godz. 18:00.
 
5. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W dni powszednie o godz. 18:30, w soboty o 17:30, w niedzielę przemiennie w czasie niedzielnej Eucharystii. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o jej wstawiennictwo.
 
6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy  się przygotowywali do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 
7. 19 maja w naszej Parafii odbędzie się Pierwsza Komunia Święta.
 
8. Bóg zapłać wszystkim parafianom dbającym o czystość naszych świątyń i ich otoczenie. Dziękuję za ofiarowane kwiaty i wysadzenie ich przy pomniku Bł. Jana Pawła II. Bóg zapłać.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)