Ogłoszenia Parafialne na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 30.05.2013

1.       Dziś wielbimy Boga za sakrament Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii obecny jest Chrystus realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Mówimy, że jest wręcz Więźniem tabernakulum. Jest to tajemnica niedostępna nawet dla umysłu anielskiego. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim i na co dzień.

2.       Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także poprzez procesje. Do następnego czwartku uczestniczyć będziemy w tak zwanej Oktawie Bożego Ciała, Msze św. z procesją w oktawie o godz. 19:00.

3.       Jutro, tj. 31 maja, suma odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata o godz. 19:00 przewodniczyć będzie ks. dr Piotr Halczuk.

4.       Czerwcowe nabożeństwa będą połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Proszę o nadanie im godnej oprawy.

5.       Jednocześnie pragnę bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy budowali i dekorowali cztery ołtarze. Szczególne podziękowanie kierujemy również do wszystkich, którzy pomogli w organizowaniu procesji: Liturgicznej Służbie Ołtarza naszej Parafii, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary, strażakom oraz orkiestrze. Wiara jest do pewnego stopnia sprawą osobistą, gdyż to my podejmujemy decyzję, czy opowiemy się za Bogiem. Mamy jednakże obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego bronienia. Chrystus Pan wzywa do przyznania się do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli. Słowa wprawdzie uczą, ale przykłady pociągają. Nie zapominajmy, że jako chrześcijanie mamy być solą tej ziemi w pielgrzymce wiary.

6.       W niedzielę po Mszy Świętej o godz. 8:00 spotkanie Matek Żywego Różańca.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)