Ogłoszenia Parafialne na urocz. Objawienia Pańskiego, 6.01.2014r.

1. Przeżywamy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest ona jednym z najstarszych świąt obchodzonych w Kościele. W Kościele wschodnim obchodzi się ją jak drugie Boże Narodzenie, poszerzając zarazem jego treść. Chrystus, Zbawiciel narodzony w Betlejem, objawia się już nie tylko członkom narodu wybranego, ale całemu światu pogańskiemu, który jest reprezentowany przez trzech mędrców.
 
 
2. Uroczystość Objawienia Pańskiego rozpoczyna ostatni etap okresu Narodzenia Pańskiego, który zakończy się w najbliższą niedzielę świętem Chrztu Pańskiego. Niech jednak duch dziecięctwa Bożego towarzyszy nam w całym naszym życiu, abyśmy upodobnieni do Chrystusa, tak jak On spełniali wolę Ojca naszego, który jest w niebie, i wie, czego nam potrzeba, zanim Go poprosimy.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)