Ogłoszenia Parafialne na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 19.05.2013

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co jest słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju.
2. Jutro, w poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie NMP Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.
3. Również w tym tygodniu, w piątek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki Wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki. Dzień modlitw za Kościół prześladowany w Chinach.
4. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwajmy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie o godz. 18:30
5. W przyszłą niedzielę, 26 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia obchodzimy też Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg już powołał do siebie. Wszystkich zapraszamy na wspólną Eucharystię o modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej ze wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serce i ręce, będziemy prosili o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.
6. Od przyszłej niedzieli, tj. od 26 maja do 23 czerwca wszystkie Eucharystie będą w Parkowie z powodu rozpoczętych prac renowacyjnych w Wełnie.
7. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca – zbieramy do puszek na prace remontowe naszej zakrystii. Bóg zapłać za ofiary indywidualne na ten cel. Darczyńców oddajemy pod opiekę Matki Bożej Parkowskiej.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)