Ogłoszenia Parafialne na 6.Niedzielę Wielkiego Postu, Męki Pańskiej, 13.04.2014r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
 
2. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze w poniedziałek i wtorek pół godz. przed Mszą św.
 
3. W Wielką Środę o godz. 18:30 Droga Krzyżowa, a po niej Eucharystia za wszystkich bliskich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
 
3. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary.
 
4. Wieczorną Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w naszej parafii o godz. 19:00.
Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 19:00.
W tym roku po raz pierwszy na zakończenie Adoracji NS (o 23:00) rozważymy stacje Drogi Krzyżowej.
Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz.20:00.
 
5. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie.
 
6. Bóg zapłać wszystkim dbającym o nasze świątynie i ich otoczenie.
 
7. Bóg zapłać za składane ofiary na potrzeby Parafii oraz za spływające daniny wielkopostne.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)