Ogłoszenia Parafialne na 5.Niedzielę Zwykłą, 9.02.2014r.

1. Przeżywamy kolejną, piątą niedzielę w ciągu roku. Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że jako chrześcijanie mamy być solą ziemi i światłem świata, czyli tymi, którzy, choć nieliczni, wyznaczają kierunek, w którym należy iść. Pomyślmy zatem, jak realizujemy to zadanie w naszym życiu codziennym. Może warto, byśmy również w gronie rodzinnym się nad tym zastanowili i podzielili się wzajemną refleksją, jak możemy to powierzone nam przez Chrystusa zadanie wypełniać.
 
2. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy, więc szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych. W naszym kościele Mszę św. z udzieleniem Sakramentu Chorych będziemy sprawować o godz. 18:00, a pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym i seniorom w dotarciu do naszej świątyni! 
 
3. Zaś w piątek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta. 
 
4. Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim dbającym o nasze świątynie, jak również za wszystkie złożone ofiary na potrzeby naszej Parafii.  Bóg zapłać!

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)