Ogłoszenia Parafialne na 4.Niedzielę Zwykłą, 1.02.2015r.

1. Dziś – czwarta niedziela w ciągu roku, która wzywa nas do otwarcia się na głos przemawiającego do nas Boga.
 
2. Jutro – święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:30, 17:00 oraz o 18:00.  Poświęcenie gromnic i książeczek dzieciom komunijnym podczas Mszy Świętej celebrowanej o godz. 18:00. Składka na tacę będzie przeznaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych, których mieszkańcy ustawicznie modlą się w intencjach Kościoła i świata a więc także i za nas.
 
3. Jutro po Eucharystii o godz. 18:00 spotkanie dla Rodziców dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 
4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i pierwszy piątek. Spowiedź przed pierwszym piątkiem w czwartek i piątek od godz.
 
5. Do chorych udamy się w piątek od godziny 9:00. 
 
6. Zakończyliśmy wizytację duszpasterską parafii zwaną popularnie kolędą. Dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli. Bóg zapłać za otwarte drzwi domów i mieszkań, za życzliwość, gościnę i złożone ofiary. Wszystkich mieszkańców naszej Parafii, zarówno tych, którzy nas przyjęli po kolędzie, jak i tych, u których drzwi zastaliśmy zamknięte, obejmujemy modlitwą.
 
7. Bóg zapłać za porządek w naszych świątyniach oraz za dbałość wokół nich. Dziękuję także za wszelkie ofiary składane na potrzeby Parafii. Bóg zapłać. Wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, współpracowników polecamy na Nowennie w środę.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)