Ogłoszenia Parafialne na 3.Niedzielę Wielkiego Postu, 23.03.2014r.

1. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, którą przeżywamy, wprowadza nas ponownie na drogę katechumenatu. Poprzez słowo Boże, które jest do nas skierowane w liturgii słowa, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej refleksji na temat chrztu, który przyjęliśmy. Zastanówmy się zatem, czym jest dla nas przynależność do Kościoła i jak w konkrecie życia wyznajemy naszą wiarę.
 
2. We wtorek, 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msza św. w naszym kościele o godz. 8:30 i 18:00.   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
 
3. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy szczerze pragną przygotować się do sakramentu Bierzmowania i ich Rodziców, którzy wspierają swe dzieci w dobrym przygotowaniu się do owocnego korzystania w życiu z darów Ducha Świętego na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu w piątek, 28.03. po Drodze Krzyżowej (około 19:15). Adorację zakończymy Apelem Jasnogórskim (około godz. 20:30).
 
4. Bóg zapłać wszystkim dbającym o nasze świątynie i ich otoczenie.
 
5. Bóg zapłać za składane ofiary na potrzeby Parafii oraz za spływające daniny wielkopostne.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)