Ogłoszenia Parafialne na 2.Niedzielę Wielkiego Postu, 16.03.2014r.

1. Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej.

2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Każdy z nas może stawać się misjonarzem w swoim środowisku pracy i w swojej rodzinie, dzieląc się darem wiary, który otrzymaliśmy.  Naszymi ofiarami i modlitwą wspierajmy głoszących Słowo Boże w różnych częściach Świata misjonarzy z naszej diecezji.

3. W najbliższą środę będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece.

4. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tym czasie zmagania się z naszymi wadami, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas na porządkowanie naszego życia, a przez to na przygotowanie się do świętowania zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu i zła.

5. Dziękujemy za składane ofiary na potrzeby parafii i spływające daniny.

6. Serdecznie zapraszamy 18.03.br. po wieczornej Eucharystii na koncert organowy w wykonaniu prof. Franza Danksagmüllera - organistę i kompozytora pochodzenia austriackiego, obecnie wykładowcę niemieckiej uczelni Musikhochschule Lübeck.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)