Ogłoszenia Parafialne na 2.Niedzielę Wielkanocy - Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27.04.2014r.

1. Obchodzimy dziś 2. niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia. Liturgia tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas.
 
2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia, który do 2012 roku był obchodzony w Polsce w październiku. Natomiast od zeszłego roku decyzją Episkopatu został przeniesiony na tydzień po dzisiejszej niedzieli. Pamiętajmy, zatem o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go doświadczać.
 
3. Świat bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia, dlatego wykorzystajmy ten dzień również na modlitwę za nas samych i naszych bliskich. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych.
 
4. W poniedziałek, 28 kwietnia, będziemy obchodzić liturgiczną uroczystość św. Wojciecha.
 
5. W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali w dni powszednie o godz. 18:30, soboty o 17:30, a w niedzielę o godz. 15:00.  Rodzinnie gromadźmy się na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel. 
 
6. W tym tygodniu przypada również pierwszy czwartek miesiąca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii. Adoracja będzie w łączności z nabożeństwem majowym.
 
7. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych o godz. 9:00.
 
8. W pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. wg porządku niedzielnego.   Przypominam, że jest to święto NAKAZANE.
Nabożeństwo majowe będzie po Mszy św. o godz. 18:00 (Msza św. z niedzieli).

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)