Ogłoszenia Parafialne na 16. Niedzielę Zwykłą, 21.07.2013

1.    Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być solą dla współczesnego świata!

2.    W czwartek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Odpust w Budziszewku o 19:00.

3.    Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Poświecenie pojazdów po Mszy świętej 28.07.: w Wełnie o godz. 9:45, w Parkowie o 11:30. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu!

4.    Dzisiejsze ofiary do puszek przeznaczone są na remont zakrystii. Bóg zapłać!

5.    Dziękujemy wszystkim dbającym o porządek w naszych Świątyniach i wokół nich. Bóg zapłać.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)