Ogłoszenia Parafialne na 12. Niedzielę Zwykłą, 23.06.2013

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem miłość Boga i bliźniego.  
2. Dzisiaj obchodzimy też Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.
3. W jutrzejszy poniedziałek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. Czy jako chrześcijanie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy solą dla ziemi? Warto sobie na to pytanie w cichości serca odpowiedzieć! Msza św. o godz.8.30 i 18.00.
4. Zaś w przyszłą sobotę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zaczniemy ją celebrować już w piątek, 28 czerwca, uroczystą wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godzinie  18.00.  W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Benedykta XVI – Piotra naszych czasów. 
5. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik i Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.
6. W niedzielę do puszek na remont zakrystii zebraliśmy 379,60zł. Wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom składam serdeczne Bóg zapłać.
7. Główne prace przy kościele w Wełnie zostały ukończone wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło składam serdeczne Bóg zapłać. Mamy jeszcze do wykonanie prace porządkowe przy trawnikach i rozgarnięciu ziemi usuwając jednocześnie z nich gałęzie, stare korzenie, aby w przyszłości usprawnić koszenie trawy. Zapraszam chętnych do pomocy mieszkańców Wełny na dzień 2 lipca od godz.9.30., proszę zabrać ze sobą  grabie, szpadle,  taczki. Za życzliwość i pomoc już dziś składam serdeczne podziękowanie tym   którzy dbałość,  o to miejsce mają zapisaną w swoim sercu. Bóg zapłać. 

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)