Ogłoszenia Parafialne na 1.Niedzielę Wielkiego Postu, 9.03.2014r.

1. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany własnego życia. Zwłaszcza w pierwszej części tego okresu, tj. od piątej niedzieli Wielkiego Postu, jesteśmy zachęcani do tego, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma jakieś dziedziny swojego życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków.

2. Dobrze by było również znaleźć czas na wartościową lekturę, pomagającą nam w pogłębieniu naszej wiary, na medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego. Można to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas rodzi pod wpływem tej lektury. W ten sposób czas Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem przemiany naszego własnego życia, ale też zbliżania się do naszych bliskich, zacieśniania więzi rodzinnych.

3. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątek po wieczornej Mszy św.
W niedzielę o godz. 15:00 celebrujemy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

4. Post, jałmużna i miłosierdzie to uczynki Wielkiego Postu. Jałmużna – danina zbierana w okresie Wielkiego Postu w naszej wspólnocie parafialnej przeznaczona jest na podatki kurialne i państwowe – od gruntu, budynków, cmentarza. Podatki te systematycznie co roku rosną, w tej chwili płacimy ponad 2 tys.zł.   Dziękuję tym, którzy składają daninę, dzięki temu nie mamy żadnych zaległości wobec Państwa i Kurii.

5. W niedzielę, 23.03. o 17:00 spotkanie Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej.

6. Tradycyjnie dziękuję dbającym o ład i porządek w naszych świątyniach i wokół nich.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)