Ogłoszenia Parafialne na 1.01.2014r.

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2014 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie, ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od Zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło Odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona  jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. 
3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O,  Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy  więc z tego daru Kościoła.
4. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2014, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!
5. Pamiętajmy, że w liturgii Kościoła ciągle przeżywamy tajemnice okresu Narodzenia Pańskiego., Pierwszy piątek miesiąca. Serdecznie zapraszam na Adorację Eucharystyczną o godz. 17:00 zakończoną Eucharystią. 
6. 6 stycznia, będziemy przeżywali uroczystość Objawienia Pańskiego. Na Msze Święte tego dnia przynosimy kredę i kadzidło, aby tu, w kościele, zostały pobłogosławione.
O 11:30 uroczysta Eucharystia z udziałem orkiestry dętej, śpiewanie kolęd, a po Mszy podsumowanie rorat dla dzieci.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)