Dziesiąte roraty, 15.12.2014r

Dzisiejszymi roratami rozpoczęliśmy ostatni tydzień naszych roratnich spotkań.
Spotykamy się jeszcze we wtorek, środę i czwartek o godz. 18:00 oraz w piątek o godz. 7:00.

Odpowiedź na poprzednie pytanie:
Kacper, Melchior, Baltazar

Pytanie na jutrzejsze roraty:
Jak nazywamy – kim jest dla nas - przychodzącego na świat oraz umierającego Jezusa?
Zbawiciel i Odkupiciel

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)