Czwarte roraty, 4.12.2014r.

Odpowiedź na wczorajsze pytanie:
"Dzisiaj jestem gotów spotkać się z Panem"

Na jutrzejsze roraty dzieci wypisują na serduszku dobry uczynek, który zrobiły.

Grafika


(Kliknij na powyższą grafikę)